Baanstatus

Zie jaarprogramma, de status van de baan kan wijzigen door extreme weersomstandigheden.
 • Datum
  zondag 18 november 2018

  Tijdstip opname: 08:02
   
 • Baan open vanaf 8.30 uur
 • Laatste afslag 17.00 uur
 • Baan sluiting 17.00 uur
 • Qualifying
 • Trolleys toegestaan
 • Handicarts toegestaan
 • Zomergreens
 • Putting Green Open
 • Driving Range Open

 • Wegens vorst tot 12 uur wintergreens.

Contactgegevens

Adres:
St. Openbare Golfbaan Kralingen
Kralingseweg 200
3062 CG Rotterdam

Postadres:
Postbus 4038
3006 AA Rotterdam

Telefoon:
010 – 45 22 475

E-mail:
golfbaan kralingen

Baanreglement Golfbaan Kralingen

Logo 2017
 

Baanreglement

 Openbare Golfbaan Kralingen (2018) 

 

1. Golfbaan


1.1 Het is niet toegestaan de golfbaan te betreden zonder zich eerst persoonlijk bij de caddiemaster te melden onder overlegging van een geldige NGF kaart.
1.2 Elke speler dient een geldig toegangsbewijs (greenfee of bagtag) zichtbaar aan de golftas te dragen.
1.3 Bij drukte in de baan kan de caddiemaster een handicap-eis voorschrijven om de doorloopsnelheid in de baan te bevorderen.


2. Speelvaardigheid


2.1 Greenfeespelers, jaarkaarthouders en spelers bij verhuur van de golfbaan dienen minimaal in het bezit te zijn van hcp 54 uitgegeven door de NGF of een zusterfederatie. Aanvullende legitimatie kan worden verlangd.
2.2 Houders van een baanpermissie (BP) voor Openbare Golfbaan Kralingen, uitgegeven door de locale golfprofessionals (Pro’s) en de Stichting Openbare Golfbaan Kralingen (SOGK), kunnen elke dag starten als 2-bal. Men dient altijd vergezeld te zijn van een speler met een EGA-handicap van ten hoogste 36. Meerdere BP-spelers in een flight is niet toegestaan.


3. Etiquette en golfregels


3.1 De golfregels van de Royal & Ancient Golf Club & USGA, eventueel aangevuld met plaatselijke regels van Golfbaan Kralingen, zijn van toepassing.
3.2 Tijdelijke plaatselijke regels worden bekend gemaakt bij de caddiemaster.


4. Speelsnelheid


4.1 Bij voorkeur voor de eerste negen holes 1.45 uur en voor de tweede negen holes twee uur.
4.2 De speler met de laagste handicap in de flight draagt de verantwoordelijkheid dat deze norm wordt aangehouden.
4.3 Als u één hole op de voorgaande flight bent achterop raakt bent u verplicht de achteropkomende flight(s) door te laten.
4.4 Laat een achteropkomende flight passeren voordat u een bal gaat zoeken die niet direct vindbaar is.


5. Startprocedure


5.1 De verantwoordelijkheid voor de volgorde van het starten op de afslagplaats ligt bij de caddiemaster of de marshal. Bij wedstrijden van Golfclub Kralingen (GCK) ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur van GCK of bij de door het bestuur van GCK aangewezen GCK-commissie.
5.2 De startvolgorde wordt bepaald door de volgorde van aanmelden bij de caddiemaster. Daarna deponeert u een golfbal in de ballenspiraal (per flight één bal).
5.3 Op hole 1/10 mag alleen worden afgeslagen nadat de voorgaande flight de green heeft verlaten.
5.4 Spelers komende van de 9e hole hebben recht om te ritsen met nieuwe spelers, waarbij de samenstelling van de betreffende flight in principe ongewijzigd dient te blijven. Wijzigingen in de flight zijn wel toegestaan in de volgende gevallen:

- een 4-bal gaat verder als een 3-bal;
- een 3-bal gaat verder als een 2-bal;


5.5 Tijdens drukte is een 1-bal niet toegestaan (zie ook art. 5.9).
5.6 De maximale gezamenlijke exact handicap per flight (2-bal of 3-bal) mag 110 bedragen. Bij een 4-bal geldt maximaal 90.
5.7 Flights van meer dan vier personen zijn niet toegestaan, ongeacht tijdstip en handicap.
5.8 De caddiemaster kan bij de start bij drukte het aantal spelers per flight bepalen om de doorstroming te bevorderen.
5.9 De caddiemaster of marshal kan in geval van drukte in de baan beslissen dat een 1-bal verder gaat als 2-bal of 3-bal.
5.10 Spelers zonder handicap (BP-spelers) dienen altijd van de oranje tees te spelen. Andere spelers hebben zelf de vrijheid om een tee te kiezen, waarbij spelers met hcp 54 bij drukte worden geadviseerd van de oranje tees te spelen.
5.11 Alle overige situaties zijn uitsluitend ter beoordeling van de caddiemaster of marshal.


6. Kleding/equipment


6.1 Gepaste kleding is verplicht (zie bord bij de caddiemaster). Dames: shirt of blouse met kraagje, korte broek of rok tot de knie. Heren: shirt met kraagje en mouwen (geen T-shirt), broek maximaal 10 cm boven de knie. Het golfen in een spijkerbroek is niet toegestaan.
6.2 Golfschoenen (laarzen) verplicht (spikes of noppen). Het dragen van sokken in golfschoenen is verplicht.
6.3 De spelers mogen uitsluitend gebruik maken van golfclubs die zijn goedgekeurd door de Royal & Ancient Golf Club & USGA.
6.4 Het is niet toegestaan dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas.
6.5 Het is verboden met driving range ballen in de baan te spelen.
6.6 Het gebruik van mobiele telefoon (GSM) is in de baan verboden (zie art. 6.8).
6.7 Het meelopen met een flight is alleen toegestaan met toestemming van de caddiemaster of de wedstrijdleiding.
6.8 Afstandsmeters: (regel 14-3)
- Een speler mag elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten.
- Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid is niet toegestaan tijdens een wedstrijd.
- Apparatuur die deze functies bezitten mag wel mee de baan in, maar alleen om er de afstand mee te meten.

7. Openingstijden


7.1 De openingstijden van de golfbaan, driving range en het clubhuis staan aangegeven op de website van de golfbaan; www.golfbaankralingen.nl.
7.2 De baan wordt ‘s-ochtends vóór 08.00 uur gekeurd door de hoofdgreenkeeper of de baancommissaris. Het resultaat van de keuring wordt vermeld op de website van de golfbaaan.
7.3 In het geval dat de baan is gesloten, is het verboden deze te betreden en vervallen gemaakte afspraken. Baanlessen van de pro’s gaan normaal gesproken door.
7.4 Bij het spelen van groepen van meer dan negen personen op greenfee basis wordt u geadviseerd vooraf contact op te nemen met de caddiemaster (010-4522475).


8. Baanpersoneel en pro’s


8.1 Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang; wanneer zij een teken geven mag u verder spelen. Indien het zwaailicht wordt gebruikt betekent zwaailicht aan “niet spelen”.
8.2 Lesgevende pro’s met hun leerling hebben voorrang op andere spelers.
8.3 Andere dan aan de baan verbonden pro’s zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructies, tenzij met voorafgaande toestemming van de SOGK.


9. Aansprakelijkheid


9.1 Het gebruik van de golfbaan of de accommodaties is volledig voor eigen risico. SOGK, GCK, personeel noch bestuurs- en commissieleden of vrijwilligers, zijn niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade in welke vorm dan ook.
9.2 Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins in gebruik van SOGK of GCK door de gebruiker worden beschadigd, zal deze gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden.


10. Algemeen


10.1 Kinderen (spelers) tot en met acht jaar hebben uitsluitend toegang tot de golfbaan indien vergezeld van een volwassene met jaarkaart of greenfee en in het bezit zijn van een geldige EGA-handicap lager dan hcp 36.
10.2 Huisdieren zijn in de baan niet toegestaan. In en om het clubhuis moeten honden zijn aangelijnd.
10.3 Voor het reserveren en gebruik van handicarts kan men contact opnemen met de caddiemaster.
10.4 Daar waar het Baanreglement niet in voorziet, beslist de caddiemaster, marshal of andere door de SOGK aangewezen personen.
10.5 Functionarissen genoemd in artikel 10 lid 4 zijn bevoegd om bij overtreding van dit Reglement passende maatregelen te nemen, eventueel kunnen zij het bespelen van de golfbaan doen beëindigen. Tevens kunnen deze functionarissen het Bestuur van de SOGK adviseren tot het uitspreken van een schorsing bij grove overtredingen.
10.6 Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit Baanreglement te kennen en naar de letter en geest toe te passen.
10.7 Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot het bestuur van de SOGK, Postbus 4038, 3006 AA Rotterdam.

 

 


SOGK/01-05-2018

Foto's Golfbaan

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

Route