Baanstatus

Zie jaarprogramma, de status van de baan kan wijzigen door extreme weersomstandigheden.
 • Datum
  zondag 18 november 2018

  Tijdstip opname: 08:02
   
 • Baan open vanaf 8.30 uur
 • Laatste afslag 17.00 uur
 • Baan sluiting 17.00 uur
 • Qualifying
 • Trolleys toegestaan
 • Handicarts toegestaan
 • Zomergreens
 • Putting Green Open
 • Driving Range Open

 • Wegens vorst tot 12 uur wintergreens.

Contactgegevens

Adres:
St. Openbare Golfbaan Kralingen
Kralingseweg 200
3062 CG Rotterdam

Postadres:
Postbus 4038
3006 AA Rotterdam

Telefoon:
010 – 45 22 475

E-mail:
golfbaan kralingen

Marshal Reglement Golfbaan Kralingen 2016

 

logo - golfbaan kralingen 


1. Inleiding
Het grote belang van de veiligheid in de baan, het waarborgen van het plezier van het lopen van een ronde golf van alle baangebruikers en het in goede conditie houden van de natuurlijke elementen vereist een beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. Er wordt van uitgegaan dat iedereen de spelregels kent en daarnaar handelt


2. Uitgangspunten

De marshals zullen de volgende uitgangspunten hanteren bij het beoordelen van situaties:

A.   Toezicht op gebruik van de baan, waarbij inbegrepen de driving range en oefen putting green betreffende:

       1. Veiligheid  tijdens het spelen:

 • Letten op spelers op andere fairways.
 • Bij holes 1, 3 en 7 eerst afslaan als spelers na uitholen de green verlaten hebben
 • Op hole 5 dienen spelers op de green aan te geven dat er afgeslagen kan worden en gaan vervolgens verder met putten.
 • Niet spelen bij plotseling opkomende mist waardoor onvoldoende zicht is of bij onweer. In overleg met de caddiemaster signaal laten afgaan.
 • Het baanpersoneel moet zijn werkzaamheden veilig kunnen verrichten.
 • Kinderen tot en met acht jaar dienen altijd begeleid te worden door een speler met hcp lager dan hcp 36.

       2. Etiquetteregels in acht nemen:

 • Geen oefenswing op de tee indien vanuit het “gras” mag worden afgeslagen.
 • Doorstroming van spelers in de baan bevorderen (‘langzaam spel is de grootste ergernis voor achterop komende flights!’) o.a. door:
  • Snel doorzwaaien bij zoeken van een weggeraakte bal;
  • Voorrang verlenen aan snellere partijen;
  • Een driebal of vierbal geeft voorrang aan een tweebal of eenbal;
  • Direct in de richting van de eigen bal lopen en niet per flight “genieten” van een slag van een flightgenoot om vervolgens gezamenlijk naar de volgende bal te wandelen;
  • Tas plaatsen bij de green aan de zijde richting volgende afslag;
  • Na uitholen, score noteren op tee volgende hole;
  • Niet hinderlijk hard uiten van ongenoegen.


       3. Naleven baanreglement en local rules:

 • Geen driving range ballen gebruiken.
 • Met trolleys de aangegeven route volgen en absoluut niet tussen green en bunkers doorlopen.
 • Vlaggen en uitgetrokken palen terugplaatsen.
 • Bunkers netjes harken en hark weer in de houder terugplaatsen met vork in het zand.
 • Niet zoeken naar een andere dan de eigen bal of van een speler uit de flight.


       4. Zorg voor en behoud kwaliteit natuurlijke elementen:

 • De baan en de greens niet onnodig beschadigen.
 • Uitgeslagen plaggen terugleggen en aantrappen.
 • In het bezit zijn van een pitchfork en die gebruiken om pitchmarks op de green te herstellen.
 • Niet onnodig tussen struiken en beplantingen lopen, maar de aangegeven route volgen.
 • Waterkanten en rietpartijen niet beschadigen. Dus ook niet tijdens het vissen naar de eigen bal! Vooral de waterkanten van de nieuw gegraven waterpartijen blijven kwetsbaar.
 • Broedende vogels en wild (in ruime zin) beschermen.
 • Geen sigarettenpeuken en ander afval in de baan achterlaten.


       5. Letten op gebruik “passende kleding”:

 • Verzorgde kleding zoals aangegeven op het kledingvoorschrift bij de caddiemaster.
 • Het juiste schoeisel, golfschoenen.
 • Geen sportkleding specifiek behorend bij een andere sport. Hockeyschoenen met zachte noppen bij jeugd is toegestaan.


       6. Bij afwezigheid van een Pro op de driving range:

 • letten op “illegaal” lesgeven en het oefenen met houten. Dit laatste levert gevaar op voor spelers op de 2e hole evenals voor afzwaaiers naar de Boszoom.


B. Controle speelgerechtigheid (geldige Greenfeekaart of geldige Jaarkaart SOGK (bagtag)):

 • Controle op bagtag van de SOGK.
 • Greenfeekaart zichtbaar aan de tas.
 • Controle op baanpermissie van de Pro, GVB of NGF handicapkaart.
 • Controle op introductie (gast en gastheer spelen tegelijk in de baan).


C. Zorgdragen voor en stimuleren van acceptabel sociaal (golf)gedrag, waardoor het voor alle gebruikers van de baan plezierig is om te spelen en op het golfterrein te zijn:

 • Vooral tegengaan van (te) langzaam spel.
 • In samenwerking met de caddiemaster voorkomen dat er te veel flights in de baan zijn.
 • Op piekuren in overleg met de caddiemaster waarborgen dat er zoveel mogelijk flights van 3/4 personen de baan ingaan.


3. Wat zijn de bevoegdheden? Hoe te handelen?
Aanwijzingen marshal:

 • De marshal krijgt een “legitimatiebewijs marshal” en stelt zich voor bij contact met een speler.
 • De marshal kan aanwijzingen geven die onvoorwaardelijk moeten worden opgevolgd. De vaste baangebruikers weten dat!
 • Bij ernstig misdragen kan de marshal de speler het verdere gebruik van de baan ontzeggen.
 • Met de caddiemaster zal nauw worden samengewerkt (continu telefonische bereikbaarheid).
 • Op piekuren kan de marshal in overleg met de caddiemaster dwingend een 3/4-bal voorschrijven.
 • De maximale gezamenlijke exact handicap per flight (2-bal of 3-bal) mag 110 bedragen. Bij een 4-bal geldt maximaal 90.
 • Beledigingen naar de marshal zijn onaanvaardbaar. SOGK en GCK zullen altijd de marshal steunen.
 • De marshal zal, tenzij direct moet worden ingegrepen, onrechtmatigheden signaleren en noteren. Op een geschikt moment zal de marshal de situatie met betrokkene(n) bespreken en afhandelen, bij voorkeur buiten de baan.
 • Iedere marshal maakt een kort verslag in het marshalboek. Deze verslagen worden geraadpleegd door de HCM, waarna verdere acties door haar worden geïnitieerd.


4. Maatregelen
De marshal functioneert onder verantwoordelijkheid van SOGK. GCK ondersteunt de marshal echter onvoorwaardelijk. Dit is ook het gevolg van het feit dat de meeste marshals leden van GCK zijn. De disciplinaire maatregel naar jaarkaarthouders (inclusief leden GCK) en greenfee spelers zal worden geïnitieerd door de HCM van de SOGK.  Al naar gelang van aard en ernst van de overtreding zijn de te nemen stappen:

 • De speler wordt gevraagd in het vervolg beter op te letten dan wel de reglementen goed na te leven.
 • De speler krijgt een waarschuwing.
 • De speler krijgt een ernstige waarschuwing en bovendien wordt de overtreding en zijn/haar naam genoteerd in het marshalboek.
 • De speler krijgt een vermaning en wordt verzocht onmiddellijk de baan te verlaten, waarbij de overtreding en zijn/haar naam in het marshalboek zal worden genoteerd. In voorkomende gevallen zal hij worden verzocht zijn financiële verplichtingen jegens SOGK bij de caddiemaster te voldoen.
 • Bij meerdere ernstige overtredingen kan SOGK de overtreder tot persona non grata verklaren en hem/haar een jaarkaart of greenfee kaart weigeren.

 

SOGK 3-12-2015

Foto's Golfbaan

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

Route